Imported Upstream version 0.8.0.5
[psensor-pkg-debian.git] / po / tr.po
1 # Turkish translation for psensor
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the psensor package.
4 # Maintained by Jean-Philippe Orsini <jeanfi@gmail.com>
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: psensor\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-04-10 08:17+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-11-24 08:42+0000\n"
12 "Last-Translator: İbrahim Çelik <ibrahimcelik89@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Turkish <tr@li.org>\n"
14 "Language: tr\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-02-11 20:01+0000\n"
19 "X-Generator: Launchpad (build 16916)\n"
20
21 #: src/glade/psensor.glade:5
22 msgid "About"
23 msgstr "Hakkında"
24
25 #: src/glade/psensor.glade:9 src/glade/psensor.glade:10
26 #: src/glade/psensor.glade:19 src/ui_sensorlist.c:209
27 msgid "Preferences"
28 msgstr "Tercihler"
29
30 #: src/glade/psensor.glade:14 src/glade/psensor.glade:15
31 #: src/glade/psensor.glade:27
32 msgid "Sensor Preferences"
33 msgstr "Algılayıcı Tercihleri"
34
35 #: src/glade/psensor.glade:23
36 msgid "Quit"
37 msgstr "Çıkış"
38
39 #: src/glade/psensor.glade:31
40 msgid "Show"
41 msgstr "Göster"
42
43 #: src/glade/psensor.glade:180
44 msgid "Psensor - Temperature Monitor"
45 msgstr "Psensor - Sıcaklık Gözlemleyici"
46
47 #: src/glade/psensor.glade:195
48 msgid "_Psensor"
49 msgstr "_Psensor"
50
51 #: src/glade/psensor.glade:242
52 msgid "_Help"
53 msgstr "_Yardım"
54
55 #: src/glade/psensor-pref.glade:7
56 msgid "Edit Preferences"
57 msgstr "Tercihleri Düzenle"
58
59 #: src/glade/psensor-pref.glade:72
60 msgid "Position of sensors table:"
61 msgstr "Gözlemleyici tablosunun konumu:"
62
63 #: src/glade/psensor-pref.glade:81
64 msgid "Hide window decoration"
65 msgstr "Pencere çubuğunu gizle"
66
67 #: src/glade/psensor-pref.glade:98
68 msgid "Keep window below"
69 msgstr "Pencereyi aşağıda tut"
70
71 #: src/glade/psensor-pref.glade:115
72 msgid "Enable menu"
73 msgstr "Menüyü etkinleştir"
74
75 #: src/glade/psensor-pref.glade:132
76 msgid "Enable Unity Launcher counter"
77 msgstr "Unity Başlatıcı sayacını etkinleştir"
78
79 #: src/glade/psensor-pref.glade:149
80 msgid "Hide window on startup"
81 msgstr "Başlangıçta pencereyi gizle"
82
83 #: src/glade/psensor-pref.glade:166
84 msgid "Restore window position and size"
85 msgstr "Pencere konumunu ve boyutunu yeniden yükle"
86
87 #: src/glade/psensor-pref.glade:186
88 msgid "Temperature unit:"
89 msgstr "Sıcaklık birimi:"
90
91 #: src/glade/psensor-pref.glade:238
92 msgid "Interface"
93 msgstr "Arayüz"
94
95 #: src/glade/psensor-pref.glade:276
96 msgid "Foreground:"
97 msgstr "Önplan:"
98
99 #: src/glade/psensor-pref.glade:291
100 msgid "Background:"
101 msgstr "Arkaplan:"
102
103 #: src/glade/psensor-pref.glade:325
104 msgid "Background opacity:"
105 msgstr "Arkaplan saydamlığı:"
106
107 #: src/glade/psensor-pref.glade:348
108 msgid "<i>Min</i>"
109 msgstr "<i>Asgari</i>"
110
111 #: src/glade/psensor-pref.glade:375
112 msgid "<i>Max</i>"
113 msgstr "<i>Azami</i>"
114
115 #: src/glade/psensor-pref.glade:401
116 msgid "Colors"
117 msgstr "Renk"
118
119 #: src/glade/psensor-pref.glade:419
120 msgid "Monitoring duration:"
121 msgstr "Gözlemleme süresi:"
122
123 #: src/glade/psensor-pref.glade:457
124 msgid "minute(s)"
125 msgstr "dakika"
126
127 #: src/glade/psensor-pref.glade:474 src/glade/psensor-pref.glade:626
128 msgid "second(s)"
129 msgstr "saniye"
130
131 #: src/glade/psensor-pref.glade:510
132 msgid "Update interval:"
133 msgstr "Güncelleme aralığı:"
134
135 #: src/glade/psensor-pref.glade:528
136 msgid "Measures"
137 msgstr "Ölçümler"
138
139 #: src/glade/psensor-pref.glade:564 src/glade/sensor-edit.glade:169
140 #: src/ui_sensorlist.c:334
141 msgid "Graph"
142 msgstr "Grafik"
143
144 #: src/glade/psensor-pref.glade:588
145 msgid "Measure update interval:"
146 msgstr "Ölçüm güncelleştirme aralığı:"
147
148 #: src/glade/psensor-pref.glade:637
149 msgid "Enable sensors logging"
150 msgstr "Algılayıcı günlük kaydını etkinleştir"
151
152 #: src/glade/psensor-pref.glade:684
153 msgid "Sensors logging interval"
154 msgstr "Algılayıcı günlük kaydı aralığı"
155
156 #: src/glade/psensor-pref.glade:701
157 msgid "seconds(s)"
158 msgstr "saniye"
159
160 #: src/glade/psensor-pref.glade:718
161 msgid "Script executed when an alarm is raised"
162 msgstr "Alarm çaldığında betik çalıştırılır"
163
164 #: src/glade/psensor-pref.glade:751
165 msgid "Sensors"
166 msgstr "Algılayıcılar"
167
168 #: src/glade/sensor-edit.glade:19
169 msgid "Edit Sensor Preferences"
170 msgstr "Algılayıcı Tercihlerini Düzenle"
171
172 #: src/glade/sensor-edit.glade:87
173 msgid "Name"
174 msgstr "Ad"
175
176 #: src/glade/sensor-edit.glade:138
177 msgid "Type:"
178 msgstr "Tür:"
179
180 #: src/glade/sensor-edit.glade:153 src/glade/sensor-edit.glade:294
181 #: src/glade/sensor-edit.glade:388 src/glade/sensor-edit.glade:459
182 #: src/glade/sensor-edit.glade:508 src/lib/psensor.c:486 src/ui_notify.c:81
183 msgid "N/A"
184 msgstr "Bilinmeyen"
185
186 #: src/glade/sensor-edit.glade:187
187 msgid "Color:"
188 msgstr "Renk :"
189
190 #: src/glade/sensor-edit.glade:201
191 msgid "Alarm"
192 msgstr "Alarm"
193
194 #: src/glade/sensor-edit.glade:216
195 msgid "Activate desktop notifications"
196 msgstr "Masaüstü bildirimlerini etkinleştir"
197
198 #: src/glade/sensor-edit.glade:236
199 msgid "Sensor Information"
200 msgstr "Algılayıcı Bilgisi"
201
202 #: src/glade/sensor-edit.glade:249
203 msgid "Draw sensor curve"
204 msgstr "Algılayıcı eğrisini çiz"
205
206 #: src/glade/sensor-edit.glade:333
207 msgid "High threshold:"
208 msgstr "Yüksek eşik:"
209
210 #: src/glade/sensor-edit.glade:348
211 msgid "Low threshold:"
212 msgstr "Düşük eşik:"
213
214 #: src/glade/sensor-edit.glade:409
215 msgid "Ubuntu Application Indicator"
216 msgstr "Ubuntu Uygulama Göstergesi"
217
218 #: src/glade/sensor-edit.glade:424
219 msgid "Display sensor in the Application Indicator menu"
220 msgstr "Algılayıcıyı Uygulama Göstergesi menüsünde göster"
221
222 #: src/glade/sensor-edit.glade:444
223 msgid "Chip:"
224 msgstr "Yonga:"
225
226 #: src/glade/sensor-edit.glade:489
227 msgid "Id:"
228 msgstr "Kimlik:"
229
230 #: src/glade/sensor-edit.glade:523
231 msgid "Details"
232 msgstr "Ayrıntılar"
233
234 #: src/glade/sensor-edit.glade:541
235 msgid "Name:"
236 msgstr "İsim:"
237
238 #: src/lib/amd.c:170
239 msgid "AMD: cannot found ADL library."
240 msgstr "AMD:  ADL kütüphanesi bulunamadı."
241
242 #: src/lib/amd.c:197
243 msgid "AMD: missing ADL's API."
244 msgstr "AMD: ADL'nin API'sı kayıp."
245
246 #: src/lib/amd.c:207
247 msgid "AMD: failed to initialize ADL."
248 msgstr "AMD: ADL başlatılamadı."
249
250 #: src/lib/amd.c:213
251 msgid "AMD: cannot get the number of adapters."
252 msgstr "AMD: bağdaştırıcıların sayısı alınamadı."
253
254 #: src/lib/amd.c:252
255 #, c-format
256 msgid "Number of AMD/ATI adapters: %d"
257 msgstr "AMD/ATI bağdaştırıcı sayısı: %d"
258
259 #: src/lib/amd.c:253
260 #, c-format
261 msgid "Number of active AMD/ATI adapters: %d"
262 msgstr "Etkin AMD/ATI bağdaştırıcı sayısı: %d"
263
264 #: src/lib/hdd_atasmart.c:152
265 #, c-format
266 msgid "atasmart: sk_disk_open() failure: %s."
267 msgstr "atasmart: sk_disk_open() hatası: %s."
268
269 #: src/lib/hdd_hddtemp.c:59
270 msgid "hddtemp: failed to open socket."
271 msgstr "hddtemp: yuva açılamadı"
272
273 #: src/lib/hdd_hddtemp.c:72
274 msgid "hddtemp: failed to open connection."
275 msgstr "hddtemp: bağlantı açılamadı."
276
277 #: src/lib/hdd_hddtemp.c:186 src/lib/hdd_hddtemp.c:256
278 #, c-format
279 msgid "hddtemp: wrong string: %s."
280 msgstr "hddtemp: yanlış dizi: %s."
281
282 #: src/lib/lmsensor.c:42
283 #, c-format
284 msgid "lmsensor: cannot get value of subfeature %s: %s."
285 msgstr "lmsensor: %s alt özelliğinin değeri alınamıyor: %s."
286
287 #: src/lib/lmsensor.c:123
288 msgid "lmsensor: lmsensor_psensor_create failure: wrong feature type."
289 msgstr "lmsensor: lmsensor_psensor_create hatası: yanlış özellik tipi."
290
291 #: src/lib/lmsensor.c:218
292 #, c-format
293 msgid "lmsensor: initialization failure: %s."
294 msgstr "lmsensor: başlatma hatası: %s."
295
296 #: src/lib/log.c:43
297 #, c-format
298 msgid "Cannot open log file: %s"
299 msgstr "Günlükleme dosyası açılamadı: %s"
300
301 #: src/lib/nvidia.c:54
302 msgid ""
303 "NVIDIA proprietary driver not used or cannot retrieve NVIDIA GPU temperature."
304 msgstr ""
305 "NVIDIA kapalı kaynak sürücüsü kullanılmıyor veya NVIDIA ekran kartı "
306 "sıcaklığı alınamıyor."
307
308 #: src/lib/nvidia.c:97
309 msgid "Cannot open connection to X11 server."
310 msgstr "X11 sunucusu bağlantısı açılamıyor."
311
312 #: src/lib/nvidia.c:105
313 msgid "Failed to retrieve NVIDIA information."
314 msgstr "NVIDIA bilgisi alınamıyor."
315
316 #: src/lib/psensor.c:482 tests/test_psensor_type_to_unit_str.c:62
317 msgid "RPM"
318 msgstr "RPM"
319
320 #: src/lib/psensor.c:484
321 msgid "%"
322 msgstr "%"
323
324 #: src/lib/slog.c:68
325 msgid "HOME variable not set."
326 msgstr "HOME değişkeni ayarlanmamış."
327
328 #: src/lib/slog.c:78
329 msgid "Sensor log file already open."
330 msgstr "Algılayıcı günlük kaydı dosyası zaten açık."
331
332 #: src/lib/slog.c:87
333 #, c-format
334 msgid "Cannot open sensor log file: %s."
335 msgstr "Algılayıcı günlük kaydı dosyası açılamıyor: %s."
336
337 #: src/lib/slog.c:118
338 msgid "Sensor log file not open."
339 msgstr "Algılayıcı günlük kaydı dosyası açık değil."
340
341 #: src/lib/slog.c:174
342 msgid "Sensor log not open, cannot close."
343 msgstr "Algılayıcı günlük kaydı açık değil, kapatılamıyor."
344
345 #: src/main.c:77
346 #, c-format
347 msgid ""
348 "Copyright (C) %s jeanfi@gmail.com\n"
349 "License GPLv2: GNU GPL version 2 or later <http://www.gnu.org/licenses/old-"
350 "licenses/gpl-2.0.html>\n"
351 "This is free software: you are free to change and  redistribute it.\n"
352 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
353 msgstr ""
354 "Telif Hakkı (C) %s jeanfi@gmail.com\n"
355 "Lisans GPLv2: GNU GPL 2. sürümü veya daha yenisi <http://www.gnu.org/"
356 "licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>\n"
357 "Bu bir özgür yazılımdır: değiştirmekte ve yeniden dağıtmakta özgürsünüz.\n"
358 "Yasaların izin verdiği çerçevede hiçbir garantisi YOKTUR.\n"
359
360 #: src/main.c:88 src/server/server.c:94
361 #, c-format
362 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
363 msgstr "Kullanım: %s [SEÇENEK]...\n"
364
365 #: src/main.c:90
366 msgid ""
367 "Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including "
368 "temperatures and fan speeds."
369 msgstr ""
370 "Psensor, sıcaklık ve fan hızı da dahil olmak üzere donanım algılayıcılarını "
371 "gözlemleyen bir GTK+ uygulamasıdır."
372
373 #: src/main.c:94
374 msgid "Options:"
375 msgstr "Seçenekler:"
376
377 #: src/main.c:95
378 msgid ""
379 "  -h, --help          display this help and exit\n"
380 "  -v, --version       display version information and exit"
381 msgstr ""
382 "  -h, --help          yardımı göster ve çık\n"
383 "  -v, --version       sürüm bilgisini göster ve çık"
384
385 #: src/main.c:101
386 msgid ""
387 "  -u, --url=URL       the URL of the psensor-server,\n"
388 "                      example: http://hostname:3131"
389 msgstr ""
390 "  -u, --url=URL       psensor sunucusunun bağlantısı,\n"
391 "                      example: http://hostname:3131"
392
393 #: src/main.c:104
394 msgid ""
395 "  --use-libatasmart   use atasmart library for disk monitoring instead of\n"
396 "                      hddtemp daemon"
397 msgstr ""
398 "  --use-libatasmart   disk gözlemleme için hddtemp yerine bir atasmart\n"
399 "                      kütüphanesi kullan"
400
401 #: src/main.c:107
402 msgid "  -n, --new-instance  force the creation of a new Psensor application"
403 msgstr ""
404 "  -n, --new-instance  yeni bir Psensor uygulaması oluşturulmasını zorla"
405
406 #: src/main.c:110
407 msgid "  -d, --debug=LEVEL   set the debug level, integer between 0 and 3"
408 msgstr ""
409 "  -d, --debug=LEVEL   hata ayıklama seviyesin ayarla, 0 ve 3 arasında tamsayı"
410
411 #: src/main.c:115 src/server/server.c:117
412 #, c-format
413 msgid "Report bugs to: %s\n"
414 msgstr "Hataları rapor et:%s\n"
415
416 #: src/main.c:117 src/server/server.c:119
417 #, c-format
418 msgid "%s home page: <%s>\n"
419 msgstr "%s ana sayfa: <%s>\n"
420
421 #: src/main.c:454
422 msgid "Psensor has not been compiled with remote sensor support."
423 msgstr "Psensor, uzaktan algılayıcı desteği ile derlenmemiştir."
424
425 #: src/main.c:517
426 msgid "Enables debug mode."
427 msgstr "Hata ayıklama modunu etkinleştirir."
428
429 #: src/main.c:529 src/server/server.c:380
430 #, c-format
431 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
432 msgstr "Daha fazla bilgi için `%s --help' yazın.\n"
433
434 #: src/main.c:542
435 msgid "A Psensor instance already exists."
436 msgstr "Bir Psensor örneği zaten mevcut."
437
438 #: src/rsensor.c:107
439 #, c-format
440 msgid "Fail to connect to: %s"
441 msgstr "Şuna bağlanamadı: %s"
442
443 #: src/rsensor.c:144
444 #, c-format
445 msgid "Invalid content: %s"
446 msgstr "Geçersiz içerik: %s"
447
448 #: src/rsensor.c:184
449 #, c-format
450 msgid "Invalid JSON: %s"
451 msgstr "Geçersiz JSON: %s"
452
453 #: src/server/server.c:54
454 msgid "<html><body><p>Server stop requested</p></body></html>"
455 msgstr "<html><body><p>Sunucu durdurma istendi</p></body></html>"
456
457 #: src/server/server.c:60
458 msgid ""
459 "<html><body><p>Page not found - Go to <a href='/'>Main page</a></p></body>"
460 msgstr ""
461 "<html><body><p>Sayfa bulunamadı - Şuraya gidin <a href='/'>Main page</a></"
462 "p></body>"
463
464 #: src/server/server.c:84
465 #, c-format
466 msgid ""
467 "Copyright (C) %s jeanfi@gmail.com\n"
468 "License GPLv2: GNU GPL version 2 or later <http://www.gnu.org/licenses/old-"
469 "licenses/gpl-2.0.html>\n"
470 "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
471 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
472 msgstr ""
473 "Telif Hakkı (C) %s jeanfi@gmail.com\n"
474 "Lisans GPLv2: GNU GPL 2. sürümü veya daha yenisi <http://www.gnu.org/"
475 "licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>\n"
476 "Bu bir özgür yazılımdır: değiştirmekte ve yeniden dağıtmakta özgürsünüz.\n"
477 "Yasaların izin verdiği çerçevede hiçbir garantisi YOKTUR.\n"
478
479 #: src/server/server.c:96
480 msgid ""
481 "psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely."
482 msgstr ""
483 "psensor-sunucusu, donanım algılayıcılarını uzaktan gözlemleme amaçlı bir "
484 "HTTP sunucusudur."
485
486 #: src/server/server.c:101
487 msgid ""
488 "  -h, --help\t\tdisplay this help and exit\n"
489 "  -v, --version\t\tdisplay version information and exit"
490 msgstr ""
491 "  -h, --help\t\tyardımı göster ve çık\n"
492 "  -v, --version\t\tsürüm bilgisini göster ve çık"
493
494 #: src/server/server.c:105
495 msgid ""
496 "  -p,--port=PORT\twebserver port\n"
497 "  -w,--wdir=DIR\t\tdirectory containing webserver pages"
498 msgstr ""
499 "  -p,--port=PORT\twebsunucu bağlantı noktası\n"
500 "  -w,--wdir=DIR\t\tdizin websunucusu sayfaları içerir"
501
502 #: src/server/server.c:109
503 msgid "  -d, --debug=LEVEL     set the debug level, integer between 0 and 3"
504 msgstr ""
505 "  -d, --debug=LEVEL     hata ayıklama seviyesini ayarla, 0 ve 3 arasında bir "
506 "tamsayı"
507
508 #: src/server/server.c:111
509 msgid "  -l, --log-file=PATH   set the log file to PATH"
510 msgstr "  -l, --log-file=PATH   günlük kaydı dosyasını PATH olarak ayarla"
511
512 #: src/server/server.c:112
513 msgid "  --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH"
514 msgstr ""
515 "  --sensor-log-file=PATH algılayıcı günlük kaydı dosyasını PATH olarak ayarla"
516
517 #: src/server/server.c:113
518 msgid "  --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds)"
519 msgstr ""
520 "  --sensor-log-interval=S algılayıcı günlük kaydı aralığını S (saniye) "
521 "olarak ayarla"
522
523 #: src/server/server.c:297
524 #, c-format
525 msgid "HTTP Request: %s"
526 msgstr "HTTP İsteği: %s"
527
528 #: src/server/server.c:360
529 #, c-format
530 msgid "Enables debug mode: %d"
531 msgstr "Hata ayıklama modunu etkinleştirir: %d"
532
533 #: src/server/server.c:402
534 msgid "No sensors detected."
535 msgstr "Hiçbir algılayıcı bulunamadı."
536
537 #: src/server/server.c:409
538 msgid "Failed to create Web server."
539 msgstr "Web sunucusu oluşturulamadı."
540
541 #: src/server/server.c:413
542 #, c-format
543 msgid "Web server started on port: %d"
544 msgstr "Web sunucusu şu noktadan başlatıldı: %d"
545
546 #: src/server/server.c:414
547 #, c-format
548 msgid "WWW directory: %s"
549 msgstr "WWW dizini: %s"
550
551 #: src/server/server.c:415
552 #, c-format
553 msgid "URL: http://localhost:%d"
554 msgstr "URL: http://localhost:%d"
555
556 #: src/server/server.c:425
557 msgid "Failed to activate logging of sensors."
558 msgstr "Algılayıcıların günlük kaydı etkinleştirilemedi."
559
560 #: src/ui.c:84
561 msgid "Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors"
562 msgstr ""
563 "Psensor, donanım algılayıcılarının gözlenmesi amaçlı bir GTK+ uygulamasıdır"
564
565 #: src/ui.c:87
566 msgid ""
567 "Copyright(c) 2010-2014\n"
568 "jeanfi@gmail.com"
569 msgstr ""
570 "Telif Hakkı(c) 2010-2014\n"
571 "jeanfi@gmail.com"
572
573 #: src/ui.c:90
574 msgid "About Psensor"
575 msgstr "Psensor Hakkında"
576
577 #: src/ui.c:93
578 msgid "Psensor Homepage"
579 msgstr "Psensor Anasayfası"
580
581 #: src/ui.c:217
582 msgid "Failed to load Psensor icon."
583 msgstr "Psensor simgesi yüklenemedi."
584
585 #: src/ui_sensorlist.c:245
586 msgid "Select foreground color"
587 msgstr "Önplan rengini seçin"
588
589 #: src/ui_sensorlist.c:297
590 msgid "Sensor"
591 msgstr "Algılayıcı"
592
593 #: src/ui_sensorlist.c:303
594 msgid "Value"
595 msgstr "Değer"
596
597 #: src/ui_sensorlist.c:309
598 msgid "Min"
599 msgstr "Asgari"
600
601 #: src/ui_sensorlist.c:315
602 msgid "Max"
603 msgstr "Azami"
604
605 #: src/ui_sensorlist.c:322
606 msgid "Color"
607 msgstr "Renk"
608
609 #: src/ui_notify.c:48
610 msgid "gettimeofday failed."
611 msgstr "gettimeofday başarısız."
612
613 #: src/ui_notify.c:77
614 msgid "Temperature alert"
615 msgstr "Sıcaklık uyarısı"
616
617 #: src/ui_notify.c:79
618 msgid "Fan alert"
619 msgstr "Fan uyarısı"
620
621 #: src/ui_sensorpref.c:248
622 msgid "Unknown"
623 msgstr "Bilinmeyen"
624
625 #~ msgid "_Show"
626 #~ msgstr "_Göster"
627
628 #~ msgid "_Preferences"
629 #~ msgstr "_Tercihler"
630
631 #~ msgid "S_ensor Preferences"
632 #~ msgstr "A_lgılayıcı Tercihleri"
633
634 #~ msgid "SensorPreferences"
635 #~ msgstr "AlgılayıcıTercihleri"
636
637 #~ msgid "_About"
638 #~ msgstr "_Hakkında"
639
640 #~ msgid "_Quit"
641 #~ msgstr "_Çıkış"
642
643 #~ msgid "building menus failed: %s"
644 #~ msgstr "menüler inşaa edilemedi: %s"