Imported Upstream version 1.2.0
[psensor-pkg-debian.git] / po / hr.po
index e4e76e1..5e58c93 100644 (file)
--- a/po/hr.po
+++ b/po/hr.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: psensor\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com\n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: psensor\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-06-03 13:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-01-22 15:41+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-09-21 06:25+0000\n"
 "Last-Translator: gogo <trebelnik2@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Croatian <hr@li.org>\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-09-21 06:25+0000\n"
 "Last-Translator: gogo <trebelnik2@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Croatian <hr@li.org>\n"
@@ -18,21 +18,413 @@ msgstr ""
 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-21 08:56+0000\n"
 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
 
 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-21 08:56+0000\n"
 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
 
-#: src/cfg.c:510
+#: src/cfg.c:501
 #, c-format
 msgid "Failed to create the directory %s: %s"
 msgstr "Neuspjelo stvaranje direktorija %s: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to create the directory %s: %s"
 msgstr "Neuspjelo stvaranje direktorija %s: %s"
 
-#: src/cfg.c:557
+#: src/cfg.c:548
 #, c-format
 msgid "Failed to load configuration file %s: %s"
 msgstr "Neuspjelo učitavanje datoteke podešavanja %s: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to load configuration file %s: %s"
 msgstr "Neuspjelo učitavanje datoteke podešavanja %s: %s"
 
-#: src/cfg.c:580
+#: src/cfg.c:573
 #, c-format
 msgid "Failed to save configuration file %s."
 msgstr "Neuspjelo spremanje datoteke podešavanja %s."
 
 #, c-format
 msgid "Failed to save configuration file %s."
 msgstr "Neuspjelo spremanje datoteke podešavanja %s."
 
+#: src/glade/psensor.glade:6 src/glade/psensor-appindicator.glade:6
+msgid "About"
+msgstr "O programu"
+
+#: src/glade/psensor.glade:10 src/glade/psensor-appindicator.glade:10
+#: src/glade/psensor-appindicator.glade:11
+#: src/glade/psensor-appindicator.glade:20 src/ui_sensorlist.c:269
+msgid "Preferences"
+msgstr "Osobitosti"
+
+#: src/glade/psensor.glade:14 src/glade/psensor-appindicator.glade:24
+msgid "Quit"
+msgstr "Zatvori"
+
+#: src/glade/psensor.glade:18 src/glade/psensor-appindicator.glade:15
+#: src/glade/psensor-appindicator.glade:16
+#: src/glade/psensor-appindicator.glade:28
+msgid "Sensor Preferences"
+msgstr "Osobitosti senzora"
+
+#: src/glade/psensor.glade:99
+msgid "Psensor - Temperature Monitor"
+msgstr "Psensor - Nadziratelj temperature"
+
+#: src/glade/psensor.glade:114
+msgid "_Psensor"
+msgstr "_Psensor"
+
+#: src/glade/psensor.glade:161
+msgid "_Help"
+msgstr "_Pomoć"
+
+#: src/glade/psensor.glade:225
+msgid "Sensor"
+msgstr "Senzor"
+
+#: src/glade/psensor.glade:236
+msgid "Value"
+msgstr "Vrijednost"
+
+#: src/glade/psensor.glade:247
+msgid "Min"
+msgstr "Min"
+
+#: src/glade/psensor.glade:258
+msgid "Max"
+msgstr "Maks"
+
+#: src/glade/psensor.glade:269
+msgid "Color"
+msgstr "Boja"
+
+#: src/glade/psensor.glade:280 src/glade/psensor-pref.glade:753
+#: src/glade/sensor-edit.glade:480
+msgid "Graph"
+msgstr "Grafikon"
+
+#: src/glade/psensor-appindicator.glade:84
+msgid "Show"
+msgstr "Prikaži"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:24
+msgctxt "psensor"
+msgid "Right"
+msgstr "Desno"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:27
+msgid "Left"
+msgstr "Lijevo"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:30
+msgid "Top"
+msgstr "Vrh"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:33
+msgid "Bottom"
+msgstr "Dno"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:60
+msgid "Edit Preferences"
+msgstr "Uredi osobitosti"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:126
+msgid "Hide window decoration"
+msgstr "Sakrij ukras prozora"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:146
+msgid "Keep window below"
+msgstr "Drži prozor ispod"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:166
+msgid "Enable menu"
+msgstr "Omogući izbornik"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:186
+msgid "Enable Unity Launcher counter"
+msgstr "Omogući brojač Unity pokretača"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:190
+#, fuzzy
+msgid "Psensor has not been build with Unity Launcher support"
+msgstr "Psensor nije kompajliran s udaljenom podrškom senzora."
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:215
+msgid "Celsius"
+msgstr "Celzijus"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:216
+msgid "Fahrenheit"
+msgstr "Farenhajt"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:258
+msgid "Temperature unit:"
+msgstr "Jedinica temperature:"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:275
+msgid "Position of sensors table:"
+msgstr "Položaj okvira senzora:"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:292
+msgid "Interface"
+msgstr "Sučelje"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:308
+msgid "Launch on session startup"
+msgstr "Pokreni pri pokretanju sesije"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:327
+msgid "Hide window on startup"
+msgstr "Sakrij prozor pri pokretanju"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:345
+msgid "Restore window position and size"
+msgstr "Vrati položaj i veličinu prozora"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:374
+msgid "Startup"
+msgstr "Pokretanje"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:416
+msgid "Foreground:"
+msgstr "Prednji plan:"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:432
+msgid "Background:"
+msgstr "Pozadina:"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:464
+msgid "Background opacity:"
+msgstr "Prozirnost pozadine:"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:480
+msgid "Colors"
+msgstr "Boje"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:500
+msgid "Monitoring duration:"
+msgstr "Trajanje nadziranja:"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:516
+msgid "Update interval:"
+msgstr "Razdoblje ažuriranja:"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:532
+msgid "Measures"
+msgstr "Mjere"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:558
+msgid "<i>Min</i>"
+msgstr "<i>Min</i>"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:585
+msgid "<i>Max</i>"
+msgstr "<i>Maks</i>"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:636 src/glade/psensor-pref.glade:813
+#: src/glade/psensor-pref.glade:881
+msgid "second(s)"
+msgstr "sekunda(i)"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:686
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minuta(e)"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:702
+msgid "Smooth curves"
+msgstr "Zaglađene krivulje"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:728
+msgid "Curves"
+msgstr "Krivulje"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:780
+msgid "Measure update interval:"
+msgstr "Razdoblje ažuriranja mjera:"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:822
+msgid "Enable sensors logging"
+msgstr "Omogući zapisivanje sensora"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:866
+msgid "Sensors logging interval:"
+msgstr "Razdoblje zapisivanja senzora:"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:896
+msgid "Script executed when an alarm is raised:"
+msgstr "Skripta za izvršavanje kada se alarm upali"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:934
+msgid "Sensors"
+msgstr "Senzori"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:952
+msgid "Enable support of lm-sensors"
+msgstr "Omogući podršku za lm-sensors"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:970
+msgid "Enable support of NVCtrl (NVidia)"
+msgstr "Omogući podršku za NVCtrl (NVidia)"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:974
+#, fuzzy
+msgid "Psensor has not been build with NVCtrl support"
+msgstr "Psensor nije kompajliran s udaljenom podrškom senzora."
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:989
+msgid "Enable support of ATI ADL"
+msgstr "Omogući podršku za ATI ADL"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:993
+#, fuzzy
+msgid "Psensor has not been build with ATI ADL support"
+msgstr "Psensor nije kompajliran s udaljenom podrškom senzora."
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1008
+msgid "Enable support of gtop2"
+msgstr "Omogući podršku za gtop2"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1012
+#, fuzzy
+msgid "Psensor has not been build with gtop2 support"
+msgstr "Psensor nije kompajliran s udaljenom podrškom senzora."
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1027
+msgid "Enable support of hddtemp daemon"
+msgstr "Omogući podršku za hddtemp daemon"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1045
+msgid "Enable support of libatasmart"
+msgstr "Omogući podršku za libatasmart"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1049
+#, fuzzy
+msgid "Psensor has not been build with libatasmart support"
+msgstr "Psensor nije kompajliran s udaljenom podrškom senzora."
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1064
+msgid "Enable support of udisks2"
+msgstr "Omogući podršku za udisks2"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1068
+#, fuzzy
+msgid "Psensor has not been build with udisks2 support"
+msgstr "Psensor nije kompajliran s udaljenom podrškom senzora."
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1090
+msgid "The changes are applied after the restart of psensor."
+msgstr "Promjene će biti primjenjene nakon ponovnog pokretanja psensora."
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1110
+msgid "Hard disk drive"
+msgstr "Čvrsti disk"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1131
+msgid "CPU and memory usage"
+msgstr "Korištenje CPU-a i memorije"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1152
+msgid "GPU with proprietary driver"
+msgstr "GPU s vlasničkim upravljačkim programima"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1173
+msgid "Motherboard, CPU and GPU"
+msgstr "Matična ploča, CPU i GPU"
+
+#: src/glade/psensor-pref.glade:1194
+msgid "Providers"
+msgstr ""
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:29
+msgid "Edit Sensor Preferences"
+msgstr "Uredi osobitosti senzora"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:97
+msgid "Name"
+msgstr "Naziv"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:164
+msgid "Type:"
+msgstr "Vrsta:"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:183 src/glade/sensor-edit.glade:220
+#: src/glade/sensor-edit.glade:276 src/glade/sensor-edit.glade:575
+#: src/glade/sensor-edit.glade:630 src/lib/psensor.c:430 src/ui_notify.c:81
+msgid "N/A"
+msgstr "Nedostupno"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:202
+msgid "Chip:"
+msgstr "Čip:"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:239
+msgid "Name:"
+msgstr "Naziv:"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:258
+msgid "Id:"
+msgstr "Id:"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:296
+msgid "Min:"
+msgstr ""
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:315
+msgid "Max:"
+msgstr ""
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:333 src/glade/sensor-edit.glade:351
+msgid "label"
+msgstr ""
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:370
+msgid "Details"
+msgstr "Pojedinosti"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:388
+msgid "Draw sensor curve"
+msgstr "Iscrtavaj krivulju senzora"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:417
+msgid "Color:"
+msgstr "Boja:"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:448
+msgid "Display sensor in the list of sensors"
+msgstr "Prikaži senzor u popisu senzora"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:499
+msgid "Activate desktop notifications"
+msgstr "Uključi obavijesti radne površine"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:528
+msgid "High threshold:"
+msgstr "Gornja granica:"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:550
+msgid "0"
+msgstr "0"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:604
+msgid "-1"
+msgstr "-1"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:656
+msgid "Low threshold:"
+msgstr "Donja granica:"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:678
+msgid "Alarm"
+msgstr "Alarm"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:697
+msgid "Display sensor in the menu"
+msgstr "Prikaži senzor u izbrniku"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:701 src/glade/sensor-edit.glade:723
+#, fuzzy
+msgid "Psensor has not been build with AppIndicator support"
+msgstr "Psensor nije kompajliran s udaljenom podrškom senzora."
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:719
+msgid "Display sensor in the label (experimental)"
+msgstr "Prikaži senzor u oznaci (eksperimentalno)"
+
+#: src/glade/sensor-edit.glade:752
+msgid "Application Indicator"
+msgstr "Programičić pokazivača"
+
+#: src/graph.c:460
+msgid "No graphs enabled"
+msgstr ""
+
 #: src/lib/amd.c:171
 msgid "AMD: cannot found ADL library."
 msgstr "AMD: nemogu pronaći ADL biblioteku."
 #: src/lib/amd.c:171
 msgid "AMD: cannot found ADL library."
 msgstr "AMD: nemogu pronaći ADL biblioteku."
@@ -59,11 +451,11 @@ msgstr "Broj AMD/ATI adaptera: %d"
 msgid "Number of active AMD/ATI adapters: %d"
 msgstr "Broj aktivnih AMD/ATI adaptera: %d"
 
 msgid "Number of active AMD/ATI adapters: %d"
 msgstr "Broj aktivnih AMD/ATI adaptera: %d"
 
-#: src/lib/hdd_atasmart.c:59 src/lib/hdd_hddtemp.c:125
+#: src/lib/hdd_atasmart.c:70 src/lib/hdd_hddtemp.c:125
 msgid "Disk"
 msgstr "Disk"
 
 msgid "Disk"
 msgstr "Disk"
 
-#: src/lib/hdd_atasmart.c:141
+#: src/lib/hdd_atasmart.c:153
 #, c-format
 msgid "%s: sk_disk_open() failure: %s."
 msgstr "%s: sk_disk_open() neuspjelo: %s."
 #, c-format
 msgid "%s: sk_disk_open() failure: %s."
 msgstr "%s: sk_disk_open() neuspjelo: %s."
@@ -83,37 +475,37 @@ msgstr "%s: neuspjelo otvaranje povezivanja."
 msgid "%s: wrong string: %s."
 msgstr "%s: pogrešan string: %s."
 
 msgid "%s: wrong string: %s."
 msgstr "%s: pogrešan string: %s."
 
-#: src/lib/lmsensor.c:44
+#: src/lib/lmsensor.c:73
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: Cannot get value of subfeature %s: %s."
 msgstr "%s: nemoguće dobivanje vrijednosti podznačajki %s: %s."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: Cannot get value of subfeature %s: %s."
 msgstr "%s: nemoguće dobivanje vrijednosti podznačajki %s: %s."
 
-#: src/lib/lmsensor.c:137
+#: src/lib/lmsensor.c:174
 #, c-format
 msgid "%s: Wrong feature type."
 msgstr "%s: pogrešna vrsta značajki."
 
 #, c-format
 msgid "%s: Wrong feature type."
 msgstr "%s: pogrešna vrsta značajki."
 
-#: src/lib/lmsensor.c:166
+#: src/lib/lmsensor.c:203
 msgid "Intel CPU"
 msgstr "Intel CPU"
 
 msgid "Intel CPU"
 msgstr "Intel CPU"
 
-#: src/lib/lmsensor.c:170
+#: src/lib/lmsensor.c:207
 msgid "AMD CPU"
 msgstr "AMD CPU"
 
 msgid "AMD CPU"
 msgstr "AMD CPU"
 
-#: src/lib/lmsensor.c:172
+#: src/lib/lmsensor.c:209
 msgid "NVIDIA GPU"
 msgstr "NVIDIA GPU"
 
 msgid "NVIDIA GPU"
 msgstr "NVIDIA GPU"
 
-#: src/lib/lmsensor.c:174
+#: src/lib/lmsensor.c:211
 msgid "VIA CPU"
 msgstr "VIA CPU"
 
 msgid "VIA CPU"
 msgstr "VIA CPU"
 
-#: src/lib/lmsensor.c:176
+#: src/lib/lmsensor.c:213
 msgid "ACPI"
 msgstr "ACPI"
 
 msgid "ACPI"
 msgstr "ACPI"
 
-#: src/lib/lmsensor.c:201
+#: src/lib/lmsensor.c:245
 #, c-format
 msgid "%s: initialization failure: %s."
 msgstr "%s: neuspjeh pokretanja: %s."
 #, c-format
 msgid "%s: initialization failure: %s."
 msgstr "%s: neuspjeh pokretanja: %s."
@@ -139,48 +531,44 @@ msgstr "memorija"
 msgid "Cannot open log file: %s"
 msgstr "Nemoguće otvaranje datoteke: %s"
 
 msgid "Cannot open log file: %s"
 msgstr "Nemoguće otvaranje datoteke: %s"
 
-#: src/lib/nvidia.c:58
+#: src/lib/nvidia.c:69
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown NVIDIA product name for GPU %d"
 msgstr "%s: Nepoznat naziv NVIDIA proizvoda za GPU %d"
 
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown NVIDIA product name for GPU %d"
 msgstr "%s: Nepoznat naziv NVIDIA proizvoda za GPU %d"
 
-#: src/lib/nvidia.c:63
+#: src/lib/nvidia.c:74
 #, c-format
 msgid "%s: Failed to retrieve NVIDIA product name for GPU %d"
 msgstr "%s: Neuspjelo čitanje naziva NVIDIA proizvoda za GPU %d"
 
 #, c-format
 msgid "%s: Failed to retrieve NVIDIA product name for GPU %d"
 msgstr "%s: Neuspjelo čitanje naziva NVIDIA proizvoda za GPU %d"
 
-#: src/lib/nvidia.c:226
+#: src/lib/nvidia.c:240
 #, c-format
 msgid "%s: Failed to retrieve measure of type %x for NVIDIA GPU %d"
 msgstr "%s: Neuspjelo čitanje mjernih jedinica %x za NVIDIA GPU %d"
 
 #, c-format
 msgid "%s: Failed to retrieve measure of type %x for NVIDIA GPU %d"
 msgstr "%s: Neuspjelo čitanje mjernih jedinica %x za NVIDIA GPU %d"
 
-#: src/lib/nvidia.c:293
+#: src/lib/nvidia.c:317
 #, c-format
 msgid "%s: Cannot open connection to X11 server."
 msgstr "%s: Nemoguće povezivanje s X11 poslužiteljem."
 
 #, c-format
 msgid "%s: Cannot open connection to X11 server."
 msgstr "%s: Nemoguće povezivanje s X11 poslužiteljem."
 
-#: src/lib/nvidia.c:301
+#: src/lib/nvidia.c:325
 #, c-format
 msgid "%s: Failed to retrieve NVIDIA information."
 msgstr "%s: Neuspjelo primanje NVIDIA informacija."
 
 #, c-format
 msgid "%s: Failed to retrieve NVIDIA information."
 msgstr "%s: Neuspjelo primanje NVIDIA informacija."
 
-#: src/lib/nvidia.c:370
+#: src/lib/nvidia.c:394
 #, c-format
 msgid "%s: Failed to retrieve number of fans."
 msgstr "%s: NVIDIA: nuespjelo očitavanje broja ventilatora."
 
 #, c-format
 msgid "%s: Failed to retrieve number of fans."
 msgstr "%s: NVIDIA: nuespjelo očitavanje broja ventilatora."
 
-#: src/lib/psensor.c:453 tests/test_psensor_type_to_unit_str.c:62
+#: src/lib/psensor.c:426 tests/test_psensor_type_to_unit_str.c:62
 msgid "RPM"
 msgstr "Okr/min"
 
 msgid "RPM"
 msgstr "Okr/min"
 
-#: src/lib/psensor.c:455
+#: src/lib/psensor.c:428
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: src/lib/psensor.c:457 src/ui_notify.c:81
-msgid "N/A"
-msgstr "Nedostupno"
-
 #: src/lib/slog.c:87
 msgid "HOME variable not set."
 msgstr "HOME varijabla nije postavljena."
 #: src/lib/slog.c:87
 msgid "HOME variable not set."
 msgstr "HOME varijabla nije postavljena."
@@ -202,7 +590,7 @@ msgstr "Datoteka zapisa senzora nije otvorena."
 msgid "Sensor log not open, cannot close."
 msgstr "Datoteka zapisa senzora nije otvorena, nemoguće zatvaranje."
 
 msgid "Sensor log not open, cannot close."
 msgstr "Datoteka zapisa senzora nije otvorena, nemoguće zatvaranje."
 
-#: src/main.c:80 src/server/server.c:88
+#: src/main.c:61 src/server/server.c:88
 #, c-format
 msgid ""
 "Copyright (C) %s jeanfi@gmail.com\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Copyright (C) %s jeanfi@gmail.com\n"
@@ -217,12 +605,12 @@ msgstr ""
 "Ovo je slobodan softver: slobodno ga možete mijenjati i redistribuirati.\n"
 "Ne postoji nikakvo JAMSTVO, propisano zakonom.\n"
 
 "Ovo je slobodan softver: slobodno ga možete mijenjati i redistribuirati.\n"
 "Ne postoji nikakvo JAMSTVO, propisano zakonom.\n"
 
-#: src/main.c:91 src/server/server.c:98
+#: src/main.c:72 src/server/server.c:98
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Upotreba: %s [MOGUĆNOST]...\n"
 
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Upotreba: %s [MOGUĆNOST]...\n"
 
-#: src/main.c:93
+#: src/main.c:74
 msgid ""
 "Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including "
 "temperatures and fan speeds."
 msgid ""
 "Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including "
 "temperatures and fan speeds."
@@ -230,11 +618,11 @@ msgstr ""
 "Psensor je GTK+ aplikacija za nadziranje hardverskih senzora, koja uključuje "
 "temperature i brzinu okretaja ventilatora."
 
 "Psensor je GTK+ aplikacija za nadziranje hardverskih senzora, koja uključuje "
 "temperature i brzinu okretaja ventilatora."
 
-#: src/main.c:97
+#: src/main.c:78
 msgid "Options:"
 msgstr "Mogućnosti:"
 
 msgid "Options:"
 msgstr "Mogućnosti:"
 
-#: src/main.c:98
+#: src/main.c:79
 msgid ""
 "  -h, --help          display this help and exit\n"
 "  -v, --version       display version information and exit"
 msgid ""
 "  -h, --help          display this help and exit\n"
 "  -v, --version       display version information and exit"
@@ -242,7 +630,7 @@ msgstr ""
 "  -h, --help          prikaz pomoći\n"
 "  -v, --version       prikaz informacije inačice"
 
 "  -h, --help          prikaz pomoći\n"
 "  -v, --version       prikaz informacije inačice"
 
-#: src/main.c:104
+#: src/main.c:85
 msgid ""
 "  -u, --url=URL       the URL of the psensor-server,\n"
 "                      example: http://hostname:3131"
 msgid ""
 "  -u, --url=URL       the URL of the psensor-server,\n"
 "                      example: http://hostname:3131"
@@ -250,67 +638,60 @@ msgstr ""
 "  -u, --url=URL       URL psensor-poslužitelja,\n"
 "                      npr: http://hostname:3131"
 
 "  -u, --url=URL       URL psensor-poslužitelja,\n"
 "                      npr: http://hostname:3131"
 
-#: src/main.c:107
+#: src/main.c:88
 msgid "  -n, --new-instance  force the creation of a new Psensor application"
 msgstr "  -n, --new-instance  prisili stvaranje nove Psensor aplikacije"
 
 msgid "  -n, --new-instance  force the creation of a new Psensor application"
 msgstr "  -n, --new-instance  prisili stvaranje nove Psensor aplikacije"
 
-#: src/main.c:110
+#: src/main.c:91
 msgid "  -d, --debug=LEVEL   set the debug level, integer between 0 and 3"
 msgstr ""
 "  -d, --debug=LEVEL   postavi razinu otklanjanja greške, cijeli broj između "
 "0 i 3"
 
 msgid "  -d, --debug=LEVEL   set the debug level, integer between 0 and 3"
 msgstr ""
 "  -d, --debug=LEVEL   postavi razinu otklanjanja greške, cijeli broj između "
 "0 i 3"
 
-#: src/main.c:115 src/server/server.c:121
+#: src/main.c:96 src/server/server.c:121
 #, c-format
 msgid "Report bugs to: %s\n"
 msgstr "Prijavi grešku na: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Report bugs to: %s\n"
 msgstr "Prijavi grešku na: %s\n"
 
-#: src/main.c:117 src/server/server.c:123
+#: src/main.c:98 src/server/server.c:123
 #, c-format
 msgid "%s home page: <%s>\n"
 msgstr "%s početna stranica: <%s>\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s home page: <%s>\n"
 msgstr "%s početna stranica: <%s>\n"
 
-#: src/main.c:473
+#: src/main.c:390
 msgid "Psensor has not been compiled with remote sensor support."
 msgstr "Psensor nije kompajliran s udaljenom podrškom senzora."
 
 msgid "Psensor has not been compiled with remote sensor support."
 msgstr "Psensor nije kompajliran s udaljenom podrškom senzora."
 
-#: src/main.c:551
+#: src/main.c:460
 msgid "Enables debug mode."
 msgstr "Omogućava način otklanjanja greške."
 
 msgid "Enables debug mode."
 msgstr "Omogućava način otklanjanja greške."
 
-#: src/main.c:563 src/server/server.c:396
+#: src/main.c:472 src/server/server.c:422
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Pokušajte `%s --help` za više informacija.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Pokušajte `%s --help` za više informacija.\n"
 
-#: src/main.c:576
+#: src/main.c:485
 msgid "A Psensor instance already exists."
 msgstr "Psensor primjerak je već pokrenut."
 
 msgid "A Psensor instance already exists."
 msgstr "Psensor primjerak je već pokrenut."
 
-#: src/main.c:631
+#: src/main.c:527
 msgid "Failed to create thread for monitoring sensors"
 msgstr "Neuspjelo stvaranje niza za nadziranje senzora"
 
 msgid "Failed to create thread for monitoring sensors"
 msgstr "Neuspjelo stvaranje niza za nadziranje senzora"
 
-#: src/main.c:654 src/ui.c:97
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Launchpad Contributions:\n"
-"  Jean-Philippe Orsini https://launchpad.net/~jfi\n"
-"  gogo https://launchpad.net/~trebelnik-stefina"
-
-#: src/rsensor.c:107
-#, c-format
-msgid "Fail to connect to: %s"
+#: src/rsensor.c:115
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: Fail to connect to: %s"
 msgstr "Neuspjelo povezivanje s: %s"
 
 msgstr "Neuspjelo povezivanje s: %s"
 
-#: src/rsensor.c:144
-#, c-format
-msgid "Invalid content: %s"
+#: src/rsensor.c:152
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: Invalid content: %s"
 msgstr "Nevaljan sadržaj: %s"
 
 msgstr "Nevaljan sadržaj: %s"
 
-#: src/rsensor.c:184
-#, c-format
-msgid "Invalid JSON: %s"
+#: src/rsensor.c:192
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: Invalid JSON: %s"
 msgstr "Nevaljan JSON: %s"
 
 #: src/server/server.c:58
 msgstr "Nevaljan JSON: %s"
 
 #: src/server/server.c:58
@@ -366,80 +747,99 @@ msgid "  --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds)"
 msgstr ""
 "  --sensor-log-interval=S postavite trajanje zapisa senzora u S (sekunde)"
 
 msgstr ""
 "  --sensor-log-interval=S postavite trajanje zapisa senzora u S (sekunde)"
 
-#: src/server/server.c:313
+#: src/server/server.c:262
+#, c-format
+msgid "Resource access refused %s real path is %s"
+msgstr ""
+
+#: src/server/server.c:269
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot get real path of %s"
+msgstr "Nemoguće otvaranje datoteke: %s"
+
+#: src/server/server.c:339
 #, c-format
 msgid "HTTP Request: %s"
 msgstr "HTTP Zahtjev: %s"
 
 #, c-format
 msgid "HTTP Request: %s"
 msgstr "HTTP Zahtjev: %s"
 
-#: src/server/server.c:376
+#: src/server/server.c:402
 #, c-format
 msgid "Enables debug mode: %d"
 msgstr "Omogućuje način otklanjanja greške: %d"
 
 #, c-format
 msgid "Enables debug mode: %d"
 msgstr "Omogućuje način otklanjanja greške: %d"
 
-#: src/server/server.c:405
+#: src/server/server.c:431
 #, c-format
 msgid "Webserver directory does not exist.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Webserver directory does not exist.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/server/server.c:426
+#: src/server/server.c:452
 msgid "No sensors detected."
 msgstr "Nema otkrivenih senzora."
 
 msgid "No sensors detected."
 msgstr "Nema otkrivenih senzora."
 
-#: src/server/server.c:433
+#: src/server/server.c:459
 msgid "Failed to create Web server."
 msgstr "Neuspjelo stvaranje Web poslužitelja."
 
 msgid "Failed to create Web server."
 msgstr "Neuspjelo stvaranje Web poslužitelja."
 
-#: src/server/server.c:437
+#: src/server/server.c:463
 #, c-format
 msgid "Web server started on port: %d"
 msgstr "Web poslužitelj pokrenut na ulazu: %d"
 
 #, c-format
 msgid "Web server started on port: %d"
 msgstr "Web poslužitelj pokrenut na ulazu: %d"
 
-#: src/server/server.c:438
+#: src/server/server.c:464
 #, c-format
 msgid "WWW directory: %s"
 msgstr "WWW direktorij: %s"
 
 #, c-format
 msgid "WWW directory: %s"
 msgstr "WWW direktorij: %s"
 
-#: src/server/server.c:439
+#: src/server/server.c:465
 #, c-format
 msgid "URL: http://localhost:%d"
 msgstr "URL: http://localhost:%d"
 
 #, c-format
 msgid "URL: http://localhost:%d"
 msgstr "URL: http://localhost:%d"
 
-#: src/server/server.c:449
+#: src/server/server.c:475
 msgid "Failed to activate logging of sensors."
 msgstr "Neuspjelo aktiviranje zapisivanja senzora."
 
 msgid "Failed to activate logging of sensors."
 msgstr "Neuspjelo aktiviranje zapisivanja senzora."
 
-#: src/ui.c:87
+#: src/ui.c:213
 msgid "Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors"
 msgstr "Psensor je GTK+ aplikacija za nadziranje senzora hardvera."
 
 msgid "Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors"
 msgstr "Psensor je GTK+ aplikacija za nadziranje senzora hardvera."
 
-#: src/ui.c:90
-msgid "Copyright(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.com"
+#: src/ui.c:216
+#, fuzzy
+msgid "Copyright(c) 2010-2016 jeanfi@gmail.com"
 msgstr "Autorsko pravo(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.com"
 
 msgstr "Autorsko pravo(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.com"
 
-#: src/ui.c:96
+#: src/ui.c:222
 msgid "About Psensor"
 msgstr "O Psensoru"
 
 msgid "About Psensor"
 msgstr "O Psensoru"
 
-#: src/ui.c:100
+#: src/ui.c:223
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Launchpad Contributions:\n"
+"  Jean-Philippe Orsini https://launchpad.net/~jfi\n"
+"  gogo https://launchpad.net/~trebelnik-stefina"
+
+#: src/ui.c:226
 msgid "Psensor Homepage"
 msgstr "Psensor web stranica"
 
 msgid "Psensor Homepage"
 msgstr "Psensor web stranica"
 
-#: src/ui.c:223
+#: src/ui.c:363
 msgid "Failed to load Psensor icon."
 msgstr "Neuspjelo učitavanje ikone Psensora."
 
 msgid "Failed to load Psensor icon."
 msgstr "Neuspjelo učitavanje ikone Psensora."
 
-#: src/ui_sensorlist.c:254
+#: src/ui_sensorlist.c:259
 msgid "Hide"
 msgstr "Sakrij"
 
 msgid "Hide"
 msgstr "Sakrij"
 
-#: src/ui_sensorlist.c:264
-msgid "Preferences"
-msgstr "Osobitosti"
-
-#: src/ui_sensorlist.c:296
+#: src/ui_sensorlist.c:303
 msgid "Select sensor color"
 msgstr "Odaberi boju senzora"
 
 msgid "Select sensor color"
 msgstr "Odaberi boju senzora"
 
+#: src/ui_appindicator.c:148
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to load glade file %s: %s"
+msgstr "Neuspjelo učitavanje datoteke podešavanja %s: %s"
+
 #: src/ui_notify.c:48
 msgid "gettimeofday failed."
 msgstr "dobivanje-vremena-dana neuspjelo."
 #: src/ui_notify.c:48
 msgid "gettimeofday failed."
 msgstr "dobivanje-vremena-dana neuspjelo."
@@ -452,250 +852,6 @@ msgstr "Upozorenje temperature"
 msgid "Fan speed alert"
 msgstr "Upozorenje brzine ventilatora"
 
 msgid "Fan speed alert"
 msgstr "Upozorenje brzine ventilatora"
 
-#: src/ui_sensorpref.c:248
+#: src/ui_sensorpref.c:290 src/ui_sensorpref.c:296 src/ui_sensorpref.c:304
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nepoznato"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nepoznato"
-
-#~ msgid "About"
-#~ msgstr "O programu"
-
-#~ msgid "Sensor Preferences"
-#~ msgstr "Osobitosti senzora"
-
-#~ msgid "Quit"
-#~ msgstr "Zatvori"
-
-#~ msgid "Show"
-#~ msgstr "Prikaži"
-
-#~ msgid "Psensor - Temperature Monitor"
-#~ msgstr "Psensor - Nadziratelj temperature"
-
-#~ msgid "_Psensor"
-#~ msgstr "_Psensor"
-
-#~ msgid "_Help"
-#~ msgstr "_Pomoć"
-
-#~ msgid "Sensor"
-#~ msgstr "Senzor"
-
-#~ msgid "Value"
-#~ msgstr "Vrijednost"
-
-#~ msgid "Min"
-#~ msgstr "Min"
-
-#~ msgid "Max"
-#~ msgstr "Maks"
-
-#~ msgid "Color"
-#~ msgstr "Boja"
-
-#~ msgid "Graph"
-#~ msgstr "Grafikon"
-
-#~ msgctxt "psensor"
-#~ msgid "Right"
-#~ msgstr "Desno"
-
-#~ msgid "Left"
-#~ msgstr "Lijevo"
-
-#~ msgid "Top"
-#~ msgstr "Vrh"
-
-#~ msgid "Bottom"
-#~ msgstr "Dno"
-
-#~ msgid "Edit Preferences"
-#~ msgstr "Uredi osobitosti"
-
-#~ msgid "Hide window decoration"
-#~ msgstr "Sakrij ukras prozora"
-
-#~ msgid "Keep window below"
-#~ msgstr "Drži prozor ispod"
-
-#~ msgid "Enable menu"
-#~ msgstr "Omogući izbornik"
-
-#~ msgid "Enable Unity Launcher counter"
-#~ msgstr "Omogući brojač Unity pokretača"
-
-#~ msgid "Celsius"
-#~ msgstr "Celzijus"
-
-#~ msgid "Fahrenheit"
-#~ msgstr "Farenhajt"
-
-#~ msgid "Temperature unit:"
-#~ msgstr "Jedinica temperature:"
-
-#~ msgid "Position of sensors table:"
-#~ msgstr "Položaj okvira senzora:"
-
-#~ msgid "Interface"
-#~ msgstr "Sučelje"
-
-#~ msgid "Launch on session startup"
-#~ msgstr "Pokreni pri pokretanju sesije"
-
-#~ msgid "Hide window on startup"
-#~ msgstr "Sakrij prozor pri pokretanju"
-
-#~ msgid "Restore window position and size"
-#~ msgstr "Vrati položaj i veličinu prozora"
-
-#~ msgid "Startup"
-#~ msgstr "Pokretanje"
-
-#~ msgid "Foreground:"
-#~ msgstr "Prednji plan:"
-
-#~ msgid "Background:"
-#~ msgstr "Pozadina:"
-
-#~ msgid "Background opacity:"
-#~ msgstr "Prozirnost pozadine:"
-
-#~ msgid "Colors"
-#~ msgstr "Boje"
-
-#~ msgid "Monitoring duration:"
-#~ msgstr "Trajanje nadziranja:"
-
-#~ msgid "Update interval:"
-#~ msgstr "Razdoblje ažuriranja:"
-
-#~ msgid "Measures"
-#~ msgstr "Mjere"
-
-#~ msgid "<i>Min</i>"
-#~ msgstr "<i>Min</i>"
-
-#~ msgid "<i>Max</i>"
-#~ msgstr "<i>Maks</i>"
-
-#~ msgid "second(s)"
-#~ msgstr "sekunda(i)"
-
-#~ msgid "minute(s)"
-#~ msgstr "minuta(e)"
-
-#~ msgid "Smooth curves"
-#~ msgstr "Zaglađene krivulje"
-
-#~ msgid "Curves"
-#~ msgstr "Krivulje"
-
-#~ msgid "Measure update interval:"
-#~ msgstr "Razdoblje ažuriranja mjera:"
-
-#~ msgid "Enable sensors logging"
-#~ msgstr "Omogući zapisivanje sensora"
-
-#~ msgid "Sensors logging interval:"
-#~ msgstr "Razdoblje zapisivanja senzora:"
-
-#~ msgid "seconds(s)"
-#~ msgstr "sekunda(i)"
-
-#~ msgid "Script executed when an alarm is raised:"
-#~ msgstr "Skripta za izvršavanje kada se alarm upali"
-
-#~ msgid "Sensors"
-#~ msgstr "Senzori"
-
-#~ msgid "Enable support of lm-sensors"
-#~ msgstr "Omogući podršku za lm-sensors"
-
-#~ msgid "Enable support of NVCtrl (NVidia)"
-#~ msgstr "Omogući podršku za NVCtrl (NVidia)"
-
-#~ msgid "Enable support of ATI ADL"
-#~ msgstr "Omogući podršku za ATI ADL"
-
-#~ msgid "Enable support of gtop2"
-#~ msgstr "Omogući podršku za gtop2"
-
-#~ msgid "Enable support of hddtemp daemon"
-#~ msgstr "Omogući podršku za hddtemp daemon"
-
-#~ msgid "Enable support of libatasmart"
-#~ msgstr "Omogući podršku za libatasmart"
-
-#~ msgid "Enable support of udisks2"
-#~ msgstr "Omogući podršku za udisks2"
-
-#~ msgid "The changes are applied after the restart of psensor."
-#~ msgstr "Promjene će biti primjenjene nakon ponovnog pokretanja psensora."
-
-#~ msgid "Hard disk drive"
-#~ msgstr "Čvrsti disk"
-
-#~ msgid "CPU and memory usage"
-#~ msgstr "Korištenje CPU-a i memorije"
-
-#~ msgid "GPU with proprietary driver"
-#~ msgstr "GPU s vlasničkim upravljačkim programima"
-
-#~ msgid "Motherboard, CPU and GPU"
-#~ msgstr "Matična ploča, CPU i GPU"
-
-#~ msgid "Edit Sensor Preferences"
-#~ msgstr "Uredi osobitosti senzora"
-
-#~ msgid "Name"
-#~ msgstr "Naziv"
-
-#~ msgid "Type:"
-#~ msgstr "Vrsta:"
-
-#~ msgid "Chip:"
-#~ msgstr "Čip:"
-
-#~ msgid "Name:"
-#~ msgstr "Naziv:"
-
-#~ msgid "Id:"
-#~ msgstr "Id:"
-
-#~ msgid "Details"
-#~ msgstr "Pojedinosti"
-
-#~ msgid "Draw sensor curve"
-#~ msgstr "Iscrtavaj krivulju senzora"
-
-#~ msgid "Color:"
-#~ msgstr "Boja:"
-
-#~ msgid "Display sensor in the list of sensors"
-#~ msgstr "Prikaži senzor u popisu senzora"
-
-#~ msgid "Activate desktop notifications"
-#~ msgstr "Uključi obavijesti radne površine"
-
-#~ msgid "High threshold:"
-#~ msgstr "Gornja granica:"
-
-#~ msgid "0"
-#~ msgstr "0"
-
-#~ msgid "-1"
-#~ msgstr "-1"
-
-#~ msgid "Low threshold:"
-#~ msgstr "Donja granica:"
-
-#~ msgid "Alarm"
-#~ msgstr "Alarm"
-
-#~ msgid "Display sensor in the menu"
-#~ msgstr "Prikaži senzor u izbrniku"
-
-#~ msgid "Display sensor in the label (experimental)"
-#~ msgstr "Prikaži senzor u oznaci (eksperimentalno)"
-
-#~ msgid "Application Indicator"
-#~ msgstr "Programičić pokazivača"