b,<HnIB^kZ E U hb  J , 7 B 'a    % ? X ^ e l t    ! &> e q w    !:CG\`f{ 9 4H`gz& 29 ?LR%X~#% 2J< 4q}HjQZ@)Pa?pP:<[s' S8< u *-<LD359@QA./&C3j!&: S3] / % 3N'gc 0>9*x9 #) 8 G &X Z  $ + !L!]!z!!! !!,!1":"DW"9"1"8#A#G##C20>ZW ;)$1JP]FE6 MY/U\%SKT IX.`L8Q<!#-'[R bO(9 "D3*,4:=7 H&BN@G_?5a+^VA --use-libatasmart use atasmart library for disk monitoring instead of hddtemp daemon -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s>

Page not found - Go to Main page

MaxMinAMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmBackground opacity:Background:Cannot open connection to X11 server.Cannot open log file: %sColorColor:ColorsDetailsDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnables debug mode.Fail to connect to: %sFailed to create Web server.Failed to load Psensor icon.Failed to retrieve NVIDIA information.Foreground:GraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:InterfaceInvalid JSON: %sKeep window belowLow threshold:MaxMeasure update interval:MeasuresMinMonitoring duration:N/AName:No sensors detected.Options:Position of sensors table:PreferencesPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeS_ensor PreferencesSelect foreground colorSensorSensor InformationSensor PreferencesSensorsShowTemperature unit:Try `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUpdate interval:Usage: %s [OPTION]... ValueWWW directory: %s_About_Help_Preferences_Quit_Showatasmart: sk_disk_open() failure: %s.building menus failed: %sgettimeofday failed.hddtemp: failed to open connection.hddtemp: failed to open socket.hddtemp: wrong string: %s.lmsensor: initialization failure: %s.minute(s)psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)Project-Id-Version: psensor Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2013-10-16 09:19+0200 PO-Revision-Date: 2012-10-13 16:24+0000 Last-Translator: Ilya Volchanetskiy Language-Team: Ukrainian Language: uk MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2013-01-21 09:32+0000 X-Generator: Launchpad (build 16430) --use-libatasmart використовувати бібліотеку atasmart для моніторингу дисків замість демона hddtemp -d, --debug=РІВЕНЬ встановити рівень налагодження, ціле між 0 та 3 -h, --help показати цю довідку і вийти -v, --version показати версію і вийти -h, --help показати цю довідку і вийти -v, --version показати версію і вийти -n, --new-instance примусово створювати нову копію програми Psensor -p,--port=PORT порт веб-сервера -w,--wdir=DIR директорія для сторінок веб-сервера -u, --url=URL URL psensor-сервера, наприклад: http://hostname:3131%%s домашня сторінка: <%s>

Сторінка не знайдена - Перейти до Головної сторінки

Макс.Мін.AMD: не вдалося знайти бібліотеку ADL.AMD: не вдалося отримати кількість адаптерів.AMD: не вдалося ініціалізувати ADL.AMD: відсутнє API ADL.Про програмуПро PsensorУвімкнути оповіщенняОповіщенняНепрозорість тла:Тло:Не вдалося встановити з'єднання до сервера X11.Не вдалося відкрити лог-файл: %sКолірКолір:КольориПодробиціМалювати криву датчикаРедагувати налаштуванняРедагувати налаштування датчикаУвімкнути лічильник на панелі запуску UnityУвімкнути менюВключає режим налагодження.Не вдалося підключитися до: %sНе вдалося створити веб-сервер.Не вдалося завантажити іконку Psensor.Не вдалося отримати інформацію NVIDIA.Передній план:ДіаграмаЗмінна HOME не встановлена.HTTP запит: %sСховати каркас вікнаСховати вікно після запускуВищий поріг:Ідентифікатор:Зовнішній виглядНеправильний JSON: %sТримати вікно позадуНижчий поріг:Макс.Інтервал оновлення замірів:ЗаміриМін.Тривалість спостереженняН/ДНазва:Датчики не знайдені.Опції:Положення таблиці датчиків:НалаштуванняДомашня сторінка PsensorPsensor не був зібраний з підтримкою віддалених датчиків.Вихідоб/хвЗвітуйте про помилки до: %s Відновляти позицію і розмір вікнаНалаштув_ання датчиківОберіть колір переднього плануДатчикІнформація датчикаНалаштування датчиківДатчикиПоказатиОдиниця температури:Спробуйте `%s --help' щоб отримати більше інформації. Тип:URL: http://localhost:%dІнтервал оновлення:Використання: %s [КЛЮЧ]... ЗначенняWWW-директорія: %s_Про програму_Довдіка_Налаштування_ВихідПок_азатиatasmart: помилка sk_disk_open(): %s.не вдалося створити меню: %sпомилка gettimeofday.hddtemp: не вдалося встановити з'єднання.hddtemp: не вдалося відкрити сокет.hddtemp: неправильний рядок: %s.lmsensor: помилка ініціалізації: %s.хв.psensor-server ‌— це HTTP-сервер для віддаленого моніторингу апаратних датчиків.сек.