~  8 D n/ D B ^& k 0 E" Uh h ')J=6  "'?^v | % /5;BI'Go 1&Ho&  +BR V`qM7<BW%v 9=5es (@X_r"&+RXqy% #"Ff0%> J! l vAVZ|O.M~`s-:LP)ozT@Y  ++. 7 X t y   " * "!.*!Y!_!e!l!t!*t"4""""%#=#-N# |####7#$%.$#T$x$ $$#$$$$%&%*%:%M%b%w%%%%%%%%}%Y&^&d&|&'&&& &&'H''Fp'v' .(8(<(%Q(=w(((((((')9C)})6))))*)*!*:*C*^*v* }****(*'*$+%-+"S+8v++@+ ,U, n, y,(>FYk?z0A i<vSHybU%# u :] @^ WBxl3d9*Z;!4n{VE-8}L$OgGP`MQ5hRjK=a~[wm.C'r6cfq&|,"12st+o_p7XDI/T)NJ \e --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) --use-libatasmart use atasmart library for disk monitoring instead of hddtemp daemon -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s>

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

MaxMinA Psensor instance already exists.AMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmBackground opacity:Background:Cannot open connection to X11 server.Cannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.Chip:ColorColor:ColorsCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Copyright(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.comDisplay sensor in the menuDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnable sensors loggingEnables debug mode.Enables debug mode: %dFail to connect to: %sFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to load Psensor icon.Failed to retrieve NVIDIA information.Fan alertForeground:GraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:InterfaceInvalid JSON: %sInvalid content: %sKeep window belowLow threshold:MaxMeasure update interval:MeasuresMinMonitoring duration:N/ANVIDIA proprietary driver not used or cannot retrieve NVIDIA GPU temperature.NameName:No sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:Position of sensors table:PreferencesPsensor - Temperature MonitorPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeScript executed when an alarm is raised:Select foreground colorSensorSensor InformationSensor PreferencesSensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.SensorsSensors logging interval:ShowTemperature alertTemperature unit:Try `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUnknownUpdate interval:Usage: %s [OPTION]... ValueWWW directory: %sWeb server started on port: %d_Help_Psensoratasmart: sk_disk_open() failure: %s.gettimeofday failed.hddtemp: failed to open connection.hddtemp: failed to open socket.hddtemp: wrong string: %s.lmsensor: cannot get value of subfeature %s: %s.lmsensor: initialization failure: %s.lmsensor: lmsensor_psensor_create failure: wrong feature type.minute(s)psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)seconds(s)Project-Id-Version: psensor Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2014-06-01 00:22+0200 PO-Revision-Date: 2014-04-07 08:50+0000 Last-Translator: Pjotr12345 Language-Team: Dutch Language: nl MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2014-04-09 22:52+0000 X-Generator: Launchpad (build 16976) --sensor-log-file=PATH stel het sensorlogboekbestand in op PATH --sensor-log-interval=S stel de tussenpoze voor het sensorlogboek in op S (seconden) --use-libatasmart gebruik atasmart-bibiotheekbestand voor schijfbewaking i.p.v. hddtemp-achtergronddienst -d, --debug=LEVEL stel het foutopsporingsniveau in, integer tussen 0 en 3 -d, --debug=LEVEL stel het foutopsporingsniveau in, integer tussen 0 en 3 -h, --help toon deze hulptekst en sluit af -v, --version toon versie-infomatie en sluit af -h, --help toon deze hulpinformatie en sluit af -v, --version toon versie-informatie en sluit af -l, --log-file=PATH stel het logboekbestand in op PATH -n, --new-instance forceer het aanmaken van een nieuwe Psensor-toepassing -p,--port=PORT webserverpoort -w,--wdir=DIR map die webserverpagina's bevat -u, --url=URL het webadres van de psensor-server, voorbeeld: http://hostname:3131%Webpagina van %s: <%s>

Pagina niet gevonden - ga naar Hoofdpagina

Stilzetting van server verzocht

MaxMinEr bestaat reeds een instantie van Psensor.AMD: kan ADL-bibliotheekbestand niet vindenAMD: kan het aantal videokaarten niet bepalen.AMD: kon ADL niet initialiseren.AMD: ontbrekende ADL's API.OverOver PsensorBureaubladmeldingen inschakelenAlarmOndoorzichtigheid van achtergrond:Achtergrond:Kan verbinding met X11-server niet openen.Kan logboekbestand niet openen: %sKan logboekbestand van sensor niet openen: %s.Chip:KleurKleur:KleurenAuteursrecht (C) %s jeanfi@gmail.com Licentie GPLv2: GNU GPL versie 2 of nieuwer Dit is vrije programmatuur: u mag hem wijzigen en doorgeven. Er zit geen garantie op, voor zover de wet dat toestaat. Auteursrecht(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.comSensor tonen in het menu van de ToepassingsindicatorSensor-curve tekenenVoorkeuren bewerkenSensorvoorkeuren bewerkenTeller voor Unity-starter inschakelenMenu inschakelenLogboeken bijhouden inschakelen voor sensorenSchakelt foutopsporingsmodus in.Schakelt foutopsporingsmodus in: %dKon niet verbinden met: %sKon logboeken bijhouden niet inschakelen voor sensoren.Kon geen webserver maken.Kon pictogram van Psensor niet laden.Kon Nvidia-informatie niet ophalen.VentilatorwaarschuwingVoorgrond:GrafiekVariabele voor HOME niet ingesteld.HTTP-verzoek: %sVensteromlijsting verbergenVenster bij opstarten verbergenDrempel voor hoog:Id:BedieningsschilOngeldige JSON: %sOngeldige inhoud: %sHoud venster eronderDrempel voor laag:MaxTussenpoze voor bijwerken van meting:MetingenMinDuur van bewaking:N.v.t.Het niet-vrije Nvidia-stuurprogramma wordt niet gebruikt of het kan de temperatuur van de grafische Nvidia-chip niet bepalen.NaamNaam:Geen sensoren bespeurd.Aantal AMD/ATI-videokaarten: %dAantal actieve AMD/ATI-videokaarten: %dOpties:Positie van sensorentabel:VoorkeurenPsensor - TemperatuurbewakerThuispagina van PsensorPsensor os niet gecompileerd met ondersteuning voor sensoren op afstand.Psensor is een GTK+ toepassing voor het bewaken van apparatuursensorenPsensor is een GTK+ toepassing voor het bewaken van apparatuursensoren, inclusief temperaturen en ventilatorsnelheden.AfsluitenRPMMeld fouten aan: %s Vensterpositie en -grootte herstellenScript dat wordt uitgevoerd wanneer er een alarm plaatsvindt:Kies voorgrondkleurSensorSensorinformatieSensorvoorkeurenLogboekbestand van sensor is al geopend.Logboekbestand van sensor niet geopend.Logboekbestand van sensor niet geopend, kan niet sluiten.SensorenTussenpoze voor bijhouden van logboeken voor sensoren:TonenTemperatuurwaarschuwingTemperatuureenheid:Probeer '%s --help' voor meer informatie. Soort:URL: http://localhost:%dOnbekendTussenpoze voor bijwerken:Gebruik: %s [OPTIE]... WaardeWWW-map: %sWebserver gestart op poort: %d_Hulp_Psensoratasmart: sk_disk_open() mislukking: %s.gettimeofday (tijdbepaling) is mislukt.hddtemp: kon verbinding niet openen.hddtemp: kon contactpunt niet openen.hddtemp: verkeerde tekenreeks: %s.lmsensor: kan waarde van subfunctie %s niet bepalen: %s.lmsensor: opstartfout: %s.lmsensor: lmsensor_psensor_create failure: verkeerd functietype.minu(u)t(en)psensor-server is een HTTP-server voor het bewaken van apparatuursensoren op afstand.seconde(n)seconden(s)