,< 8 D* no D B# ^f k 01 Eb U h giJ}6  "8'W  %5 Nou{'0 " @Lcw&& - 7CI`q  )-BFLaj 9=e8 "5S"m&2OWh %#1Uu0%> &J0 { RD_R~P~"E0Mvee*   X C @! K!(V!9!0!)!","5"$I" n"x" ";"("2#5#;#A#H#1P#1$'% %3%$&@&+]&2&&,&#&&#'/J'6z'-')'/ (9( O(Y(!b(((((((( )%)9)P)!X) z)))))) ))) *"*F5*F|** K+U+'Y+7+++ ++,13,*e,>,, ,, -- 3-@T---- ---..,+. X.b.j. z..".!../.*$/!O/Cq/$/=/0Z0x0z0*@wHWkA~2C h>zQJ(`S&# y %<[ tB\ UZD|l5vj;,)X=!6nTG/:L$MIN^O7gP{iK?_sm0E}R8buercq."34ax'o]9VFY1f+p -d --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) --use-libatasmart use atasmart library for disk monitoring instead of hddtemp daemon -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s>

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

MaxMinA Psensor instance already exists.AMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmBackground opacity:Background:Cannot open connection to X11 server.Cannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.Chip:ColorColor:ColorsCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Copyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Copyright(c) 2010-2013 jeanfi@gmail.comDetailsDisplay sensor in the Application Indicator menuDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnable sensors loggingEnables debug mode.Enables debug mode: %dFail to connect to: %sFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to load Psensor icon.Failed to retrieve NVIDIA information.Fan alertForeground:GraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:InterfaceInvalid JSON: %sInvalid content: %sKeep window belowLow threshold:MaxMeasure update interval:MeasuresMinMonitoring duration:N/AName:No sensors detected.Options:Position of sensors table:PreferencesPsensor - Temperature MonitorPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeS_ensor PreferencesSelect foreground colorSensorSensor InformationSensor PreferencesSensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.SensorPreferencesSensorsSensors logging intervalShowTemperature alertTemperature unit:Try `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUbuntu Application IndicatorUnknownUpdate interval:Usage: %s [OPTION]... ValueWWW directory: %sWeb server started on port: %d_About_Help_Preferences_Quit_Showatasmart: sk_disk_open() failure: %s.building menus failed: %sgettimeofday failed.hddtemp: failed to open connection.hddtemp: failed to open socket.hddtemp: wrong string: %s.lmsensor: cannot get value of subfeature %s: %s.lmsensor: initialization failure: %s.lmsensor: lmsensor_psensor_create failure: wrong feature type.minute(s)psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)seconds(s)Project-Id-Version: psensor Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2013-10-16 09:19+0200 PO-Revision-Date: 2012-10-29 09:41+0000 Last-Translator: Bence Lukács Language-Team: Hungarian Language: hu MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2013-01-21 09:32+0000 X-Generator: Launchpad (build 16430) --sensor-log-file=ÚTVONAL érzékelők naplójának beállítása az ÚTVONALRA --sensor-log-interval=S érzékelő naplózási gyakoriságának beállítása S másodpercre --use-libatasmart atasmart függvénykönyvtár használata a lemezek figyelésére a hddtemp démon helyett -d, --debug=LEVEL hibakeresési szint beállítása, egész 0 és 3 között -d, --debug=LEVEL hibakeresési szint beállítása, egész 0 és 3 között -h, --help ezen súgó megjelenítése, majd kilépés -v, --version verzióinformáció megjelenítése, majd kilépés -h, --help ezen súgó megjelenítése, majd kilépés -v, --version verzióinformációk megjelenítése, majd kilépés -l, --log-file=ÚTVONAL a naplófájl ÚTVONALÁNAK beállítása -n, --new-instance új Psensor alkalmazás indításának kényszerítése -p,--port=PORT webkiszolgáló portja -w,--wdir=DIR a webkiszolgáló oldalait tartalmazó mappa -u, --url=URL a psensor-server URL-címe, például: http://gepnev:3131%%s honlap: <%s>

Az oldal nem található - Ugrás a Főoldalra

A kiszolgáló leállítást kért

MaxMinA Psensors egy példánya már létezik.AMD: Nem sikerült betölteni az ADL programkönyvtárat.AMD: adapterek számainak lekérése meghiúsultAMD: az ADL előkészítése meghiúsult.AMD: hiányzó ADL API.NévjegyA Psensor névjegyeAsztali értesítések bekapcsolásaRiasztásHáttér átlátszósága:Háttér:Nem lehet létrehozni a kapcsolatot az X11 kiszolgálóval.A naplófájl megnyitása sikertelen: %s%s érzékelő naplófájlját nem lehet megnyitniChip:SzínSzín:SzínekCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com Licenc: GNU General Public License második (vagy bármely későbbi) változata Ez egy szabad szoftver: szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja NINCS GARANCIA, a jogszabályok által megengedett mértékben. Copyright (C) %s jeanfi@gmail.com Licenc: GNU General Public License második (vagy bármely későbbi) változata Ez egy szabad szoftver: szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja NINCS GARANCIA, a jogszabályok által megengedett mértékben. Copyright(c) 2010-2013 jeanfi@gmail.comRészletekÉrzékelők megjelenítése az alkalmazásmenübenÉrzékelő görbéjének rajzolásaBeállítások szerkesztéseÉrzékelő beállításainak szerkesztéseUnity indítón lévő számláló engedélyezéseMenü engedélyezéseÉrzékelők naplózásának engedélyezéseHibakeresési mód engedélyezése.Hibakeresési mód engedélyezése: %dNem sikerül kapcsolódni a következőhöz: %sÉrzékelők naplózásának aktiválása meghiúsult.Nem sikerült létrehozni a webkiszolgálót.Nem sikerült betölteni a Psensor ikont.NVIDIA információinak lekérése meghiúsult.Ventilátor riasztásElőtér:GrafikonHOME változó nincs beállítva.HTTP-kérés: %sAblakdíszítés elrejtéseAblak elrejtése induláskorFelső küszöbérték:Id:FelületÉrvénytelen JSON: %sÉrvénytelen tartalom: %sAblak alul tartásaAlsó küszöbérték:MaximumMérések frissítési időköze:MérésekMinimumFigyelés hossza:---Név:Nem találhatók érzékelők.Kapcsolók:Érzékelőtábla pozíciója:BeállításokPsensor - hőmérsékletfigyelőA Psensor honlapjaA Psensor távoli érzékelők támogatása nélkül lett lefordítva.A Psensor egy GTK+ alkalmazás a hardver érzékelőinek figyeléséreA Psensor egy GTK+ alkalmazás a hardver érzékelőinek figyelésére, beleértve a hőmérsékleteket és a ventilátor sebességét.KilépésRPMA talált hibákat itt jelentse be: %s Ablak pozíciójának és méretének visszaállítása_Érzékelő beállításaiElőtérszín kiválasztásaÉrzékelőÉrzékelő információiÉrzékelő beállításaiAz érzékelő naplófájlja már meg van nyitva.Az érzékelő naplófájlja nincs nyitva.Az érzékelő naplófájlja nincs nyitva, nem lehet bezárni.ÉrzékelőbeállításokÉrzékelőkNaplózás időközeMegjelenítésHőmérséklet riasztásHőmérséklet mértékegysége:További információkért adja ki a „%s --help” parancsot. Típus:URL: http://localhost:%dUbuntu AlkalmazásmenüIsmeretlenFrissítési időköz:Használat: %s [KAPCSOLÓK]... ÉrtékWWW könyvtár: %sA webkiszolgáló elindult ezen a porton: %d_Névjegy_Súgó_Beállítások_Kilépés_Megjelenítésatasmart: sk_disk_open() hiba: %s.menük építése meghiúsult: %sgettimeofday meghiúsult.hddtemp: a kapcsolat megnyitása nem sikerült.hddtemp: foglalat megnyitása meghiúsult.hddtemp: rossz karakterlánc: %s.lmsensor: alfunkció értékének lekérdezése meghiúsult %s: %s.lmsensor: előkészítési hiba: %s.lmsensor: lmsensor_psensor_create hiba: rossz funkciótípus.percA psensor-server egy HTTP kiszolgáló a hardver érzékelőinek figyelésére távolról.smásodperc(ek)