\p 8q D D B4 ^w k 0B Es U hxz*)*&E`J6 ; F"Qt|' -3I ]ipt *+<T r~ &%5%R x  49HLenr % +I9Z=e8=A U(v"6;CUg&k &/ D NJ\ @OBNbam5DXeU6/37k+& ! P$ 5u #  " $!+5!a!v! y!!!!! !!!!!"'"/"5";"B"J"e#'j#####,# $'$>$Z$ z$-$&$+$+%22% e%p%u%%%%%% % %&&9&B&X&$\& &&&& &&&&&!& ')'C'R'r'3'A'p'k(s(w((((((( )*&)Q)Z)u)z))))')))))*+*3*:* J*k*s*|* **M* *{+H#xsa:^)" 83zO`DIJ{k]U} _1q 5of;,Q*p'>t6 +Pm~K.$@wigynY/=Z|!X <RVdE[hub\L&GFj-4 leBTAcSWr?2C90%N7v(M --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s> %s: Cannot get value of subfeature %s: %s.%s: Cannot open connection to X11 server.%s: Failed to retrieve NVIDIA information.%s: Wrong feature type.%s: failed to open connection.%s: failed to open socket.%s: initialization failure: %s.%s: sk_disk_open() failure: %s.%s: wrong string: %s.-1

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

MaxMinA Psensor instance already exists.AMD CPUAMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmApplication IndicatorBackground opacity:Background:BottomCPUCannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.CelsiusChip:ColorColor:ColorsCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. DiskDisplay sensor in the label (experimental)Display sensor in the menuDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnable sensors loggingEnables debug mode.Enables debug mode: %dFahrenheitFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to create the directory %s: %sFailed to load Psensor icon.Failed to save configuration file %s.Foreground:GraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:Intel CPUInterfaceKeep window belowLaunch on session startupLeftLow threshold:MaxMeasure update interval:MeasuresMinMonitoring duration:N/ANVIDIA GPUNameName:No sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:Position of sensors table:PreferencesPsensor - Temperature MonitorPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeScript executed when an alarm is raised:SensorSensor PreferencesSensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.SensorsSensors logging interval:ShowStartupTemperature alertTemperature unit:TopTry `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUnknownUpdate interval:Usage: %s [OPTION]... VIA CPUValueWWW directory: %sWeb server started on port: %d_Help_Psensorgettimeofday failed.minute(s)psensorRightpsensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)translator-creditsProject-Id-Version: psensor 1.0.0.0 Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2017-01-22 15:41+0100 PO-Revision-Date: 2014-09-20 11:26+0000 Last-Translator: Jean-Philippe Orsini Language-Team: Swedish Language: sv MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-21 08:56+0000 X-Generator: Launchpad (build 17196) Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1); --sensor-log-file=PATH ställ in loggfil för sensor till PATH --sensor-log-interval=S ställ in loggintervall för sensor till S (sekunder) -d, --debug=LEVEL ställ in felsökningnivån mellan 0 and 3 -d, --debug=LEVEL ställ in felsökningsnivå, heltal mellan nivå 0 och 3 -h, --help visa denna hjälp och avsluta -v, --version visa versionsinformation och avsluta -h, --help visa denna hjälp och avsluta -v, --version visa versionsinformation och avsluta -l, --log-file=PATH ställ in loggfilen till PATH -n, --new-instance tvinga fram att skapa ett nytt Psensor-program -p,--port=PORT webbserverport -w,--wdir=DIR katalog som innehåller webbserversidor -u, --url=URL URL för psensor-server, exempelvis: http://hostname:3131%%s webbplats <%s> %s: kan inte hämta värdet för underegenskap %s: %s.%s: Kan inte öppna anslutning till X11-server.%s: Misslyckades med att hämta NVIDIA-information.%s: fel egenskapstyp.%s: misslyckades med att öppna anslutning.%s: misslyckades med att öppna uttag.%s: initialiseringsfel: %s.%s: sk_disk_open()-fel: %s.%s: fel sträng: %s.-1

Hittade inte sida - Gå till Huvudsida

Begärde serverstopp

MaxMinDet finns redan en Psensor-instans.AMD CPUAMD: kan inte hitta ADL-bibliotek.AMD: kan inte hämta antal adaptrar.AMD: misslyckades med att initialisera ADL.AMD: saknar ADL API.OmOm PsensorAktivera skrivbordsnotifieringAlarmProgramindikatorBakgrundsgenomskinlighet:Bakgrund:BottenCPUKan inte öppna loggfil: %sKan inte öppna sensorloggfil: %sCelsiusChip:FärgFärg:FärgerCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com Licens GPLv2: GNU GPL version 2 eller senare Det här är fri programvara: Du kan fritt modifiera den och distribuera den Det finns INGEN GARANTI i den omfattning som medges av gällande lag. DiskVisa sensor i etiketten (experimentell)Visa sensor i menyRita sensorkurvaRedigera inställningarRedigera sensorinställningarAktivera räknare för Unity-programstartareAktivera menyAktivera sensorloggingAktivera felsökningsläge.Aktiverar felsökningsläge: %dFahrenheitMisslyckades med att aktivera sensorloggning.Misslyckades med att skapa webbserver.Misslyckades med att skapa katalogen %s: %sMisslyckades med att läsa in Psensor-ikon.Misslyckades med att spara konfigurationsfilen %s.Förgrund:GrafHOME-variabel inte inställd.HTTP-begäran: %sGöm fönsterdekorationGöm fönster vid uppstartHögt tröskelvärde:Id:Intel CPUGränssnittHåll fönster underStarta vid sessionsuppstartVänsterLågt tröskelvärde:MaxUppdateringsintervall för mätning:MätningarMinÖvervakningstid:Ej tillgängligNVIDIA GPUNamnNamn:Inga sensorer hittades.Antal AMD/ATI-adaptrar: %dAntal aktiva AMD/ATI-adaptrar: %dAlternativ:Sensortabellens position:InställningarPsensor - TemperaturövervakarePsensor-webbplatsPsensor har inte kompilerats med fjärrsensorstöd.Psensor är ett GTK+-program för att övervaka hårdvarusensorerPsensor är ett GTK+-program för att övervaka hårdvarusensorer, inklusive temperaturer och fläkthastigheter.AvslutaRPMRapportera fel till: %s Återställ fönsterposition och storlekSkript att köra vid alarm:SensorSensorinställningarSensorloggfil redan öppen.Sensorloggfil ej öppen.Sensorloggfil ej öppen, kan inte stänga.SensorerLoggintervall för sensor:VisaUppstartTemperaturlarmTemperaturenhet:ToppenProva`%s --help' för mer information. Typ:URL: http://localhost:%dOkändUppdateringsintervall:Användning: %s [FLAGGA]... VIA CPUVärdeWWW-katalog: %sWebbserver startade på port: %d_Hjälp_Psensorgettimeofday misslyckades.minut(er)Högerpsensor-server är en HTTP-server för att fjärrövervaka hårdvarusensorer.sekund(er)Launchpad Contributions: Jean-Philippe Orsini https://launchpad.net/~jfi Josef Andersson https://launchpad.net/~northar