<\ 8 DDWB^k>0EU!hw)* 5K;&*'FaJ6 > I"Tw|' 5;Q eqx| *%*Pk} !# ;\z &%+.Q(% $*ARbg~  #'<U Ydio% 9(=be  #(Dm" +3E5W&'FL Uav } J E I U.!S!P!V)"<"?"f"`d###/#*$8>$;w$4$-$%$5% Z%{%!%%%%]%A7& y& &#&&&$&'& '/' G' R'#]'''' '''' '0(7(@(F(K(Q(V(\) e)q)*v) )))) *!"*D*V*s*$**#* *+5+&R+)y+ +*+&+&+.&,%U,2{,-,, ,*-3- <-]- n-{----- ---- ..".'.D.J.N.c. ~. .....". ./ /!(/J/7_/:/x/K0S0[0"s0+0000)0&1<B11111 111A1=2-A2o2v2 2222 22&23#3,3!>3`3 i3s3Ry3 3z3je/,<{%5B^"dJxE@+} T qRn.~*aS4;s[`AHpoc z)F]k:8l$QuY29g(t>w- 1_ N#P6rMmUf=\K|VI'CiLvyZGD !X37Ohb?W0& --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s> %s: Cannot open connection to X11 server.%s: Failed to retrieve NVIDIA information.%s: Failed to retrieve NVIDIA product name for GPU %d%s: Failed to retrieve measure of type %x for NVIDIA GPU %d%s: Failed to retrieve number of fans.%s: Unknown NVIDIA product name for GPU %d%s: Wrong feature type.%s: failed to open connection.%s: failed to open socket.%s: initialization failure: %s.%s: sk_disk_open() failure: %s.%s: wrong string: %s.-10

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

MaxMinA Psensor instance already exists.ACPIAMD CPUAMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmApplication IndicatorBackground opacity:Background:BottomCPUCPU and memory usageCannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.CelsiusChip:ColorColor:ColorsCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. CurvesDetailsDiskDisplay sensor in the label (experimental)Display sensor in the list of sensorsDisplay sensor in the menuDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnable sensors loggingEnable support of ATI ADLEnable support of NVCtrl (NVidia)Enable support of gtop2Enable support of hddtemp daemonEnable support of libatasmartEnable support of lm-sensorsEnable support of udisks2Enables debug mode.Enables debug mode: %dFahrenheitFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to create the directory %s: %sFailed to create thread for monitoring sensorsFailed to load Psensor icon.Failed to load configuration file %s: %sFailed to save configuration file %s.Fan speed alertForeground:GPU with proprietary driverGraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHard disk driveHideHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:Intel CPUInterfaceKeep window belowLaunch on session startupLeftLow threshold:MaxMeasure update interval:MeasuresMinMonitoring duration:Motherboard, CPU and GPUN/ANVIDIA GPUNameName:No sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:Position of sensors table:PreferencesPsensor - Temperature MonitorPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeScript executed when an alarm is raised:Select sensor colorSensorSensor PreferencesSensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.SensorsSensors logging interval:ShowSmooth curvesStartupTemperature alertTemperature unit:The changes are applied after the restart of psensor.TopTry `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUnknownUpdate interval:Usage: %s [OPTION]... VIA CPUValueWWW directory: %sWeb server started on port: %d_Help_Psensorfree memorygettimeofday failed.memoryminute(s)psensorRightpsensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)translator-creditsProject-Id-Version: psensor Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2017-01-22 15:41+0100 PO-Revision-Date: 2014-09-21 06:25+0000 Last-Translator: gogo Language-Team: Croatian Language: hr MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-21 08:56+0000 X-Generator: Launchpad (build 17196) --sensor-log-file=PUTANJA postavite PUTANJU datoteke zapisa senzora --sensor-log-interval=S postavite trajanje zapisa senzora u S (sekunde) -d, --debug=LEVEL postavi razinu otklanjanja greške, cijeli broj između 0 i 3 -d, --debug=LEVEL postavi razinu otklanjanja greške, cijeli broj između 0 i 3 -h, --help prikazuje pomoć -v, --version prikazuje informacije o inačici -h, --help prikaz pomoći -v, --version prikaz informacije inačice -l, --log-file=PUTANJA postavite PUTANJU datoteke zapisa -n, --new-instance prisili stvaranje nove Psensor aplikacije -p,--port=PORT ulaz web poslužitelja -w,--wdir=DIR direktorij sadrži stranice web poslužitelja -u, --url=URL URL psensor-poslužitelja, npr: http://hostname:3131%%s početna stranica: <%s> %s: Nemoguće povezivanje s X11 poslužiteljem.%s: Neuspjelo primanje NVIDIA informacija.%s: Neuspjelo čitanje naziva NVIDIA proizvoda za GPU %d%s: Neuspjelo čitanje mjernih jedinica %x za NVIDIA GPU %d%s: NVIDIA: nuespjelo očitavanje broja ventilatora.%s: Nepoznat naziv NVIDIA proizvoda za GPU %d%s: pogrešna vrsta značajki.%s: neuspjelo otvaranje povezivanja.%s: neuspjelo otvaranje socketa.%s: neuspjeh pokretanja: %s.%s: sk_disk_open() neuspjelo: %s.%s: pogrešan string: %s.-10

Stranica nije pronađena - Idite na Glavna stranica

Poslužitelj je prestao reagirat

MaksMinPsensor primjerak je već pokrenut.ACPIAMD CPUAMD: nemogu pronaći ADL biblioteku.AMD: nemoguće je dobiti broj adaptera.AMD: neuspjelo pokretanje ADL-a.AMD: nedostaje ADL API.O programuO PsensoruUključi obavijesti radne površineAlarmProgramičić pokazivačaProzirnost pozadine:Pozadina:DnoCPUKorištenje CPU-a i memorijeNemoguće otvaranje datoteke: %sNemoguće otvaranje datoteke zapisa senzora: %s.CelzijusČip:BojaBoja:BojeAutorsko pravo (C) %s jeanfi@gmail.com Licenca GPLv2: GNU GPL inačica 2 ili novija Ovo je slobodan softver: slobodno ga možete mijenjati i redistribuirati. Ne postoji nikakvo JAMSTVO, propisano zakonom. KrivuljePojedinostiDiskPrikaži senzor u oznaci (eksperimentalno)Prikaži senzor u popisu senzoraPrikaži senzor u izbrnikuIscrtavaj krivulju senzoraUredi osobitostiUredi osobitosti senzoraOmogući brojač Unity pokretačaOmogući izbornikOmogući zapisivanje sensoraOmogući podršku za ATI ADLOmogući podršku za NVCtrl (NVidia)Omogući podršku za gtop2Omogući podršku za hddtemp daemonOmogući podršku za libatasmartOmogući podršku za lm-sensorsOmogući podršku za udisks2Omogućava način otklanjanja greške.Omogućuje način otklanjanja greške: %dFarenhajtNeuspjelo aktiviranje zapisivanja senzora.Neuspjelo stvaranje Web poslužitelja.Neuspjelo stvaranje direktorija %s: %sNeuspjelo stvaranje niza za nadziranje senzoraNeuspjelo učitavanje ikone Psensora.Neuspjelo učitavanje datoteke podešavanja %s: %sNeuspjelo spremanje datoteke podešavanja %s.Upozorenje brzine ventilatoraPrednji plan:GPU s vlasničkim upravljačkim programimaGrafikonHOME varijabla nije postavljena.HTTP Zahtjev: %sČvrsti diskSakrijSakrij ukras prozoraSakrij prozor pri pokretanjuGornja granica:Id:Intel CPUSučeljeDrži prozor ispodPokreni pri pokretanju sesijeLijevoDonja granica:MaksRazdoblje ažuriranja mjera:MjereMinTrajanje nadziranja:Matična ploča, CPU i GPUNedostupnoNVIDIA GPUNazivNaziv:Nema otkrivenih senzora.Broj AMD/ATI adaptera: %dBroj aktivnih AMD/ATI adaptera: %dMogućnosti:Položaj okvira senzora:OsobitostiPsensor - Nadziratelj temperaturePsensor web stranicaPsensor nije kompajliran s udaljenom podrškom senzora.Psensor je GTK+ aplikacija za nadziranje senzora hardvera.Psensor je GTK+ aplikacija za nadziranje hardverskih senzora, koja uključuje temperature i brzinu okretaja ventilatora.ZatvoriOkr/minPrijavi grešku na: %s Vrati položaj i veličinu prozoraSkripta za izvršavanje kada se alarm upaliOdaberi boju senzoraSenzorOsobitosti senzoraDatoteka zapisa senzora je već otvorena.Datoteka zapisa senzora nije otvorena.Datoteka zapisa senzora nije otvorena, nemoguće zatvaranje.SenzoriRazdoblje zapisivanja senzora:PrikažiZaglađene krivuljePokretanjeUpozorenje temperatureJedinica temperature:Promjene će biti primjenjene nakon ponovnog pokretanja psensora.VrhPokušajte `%s --help` za više informacija. Vrsta:URL: http://localhost:%dNepoznatoRazdoblje ažuriranja:Upotreba: %s [MOGUĆNOST]... VIA CPUVrijednostWWW direktorij: %sWeb poslužitelj pokrenut na ulazu: %d_Pomoć_Psensorslobodna memorijadobivanje-vremena-dana neuspjelo.memorijaminuta(e)Desnopsensor-poslužitelj je HTTP poslužitelj za udaljeno nadziranje senzora hardvera.sekunda(i)Launchpad Contributions: Jean-Philippe Orsini https://launchpad.net/~jfi gogo https://launchpad.net/~trebelnik-stefina